Kejuruteraan, Perundingan
& Perkhidmatan

PERINTIS KECEKAPAN TENAGA

Percayalah dengan pasukan pakar kami yang mampu memahami penggunaan tenaga anda, mengenal pasti peluang untuk penjimatan tenaga dan mencadangkan langkah penambahbaikan. Mengurangkan kos anda hari ini mampu menambah margin anda pada masa akan datang.

Berhemat

Pakar kami akan mengenal pasti peluang untuk penjimatan tenaga yang dapat mengurangkan kos.

Mesra Alam

Kami memperkenalkan teknologi kecekapan tenaga yang boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menjanjikan persekitaran yang lebih baik.

Prestasi yang Maksimum

Gunakan peralatan kecekapan tenaga kami untuk memanfaatkan penggunaan tenaga anda sepenuhnya.

PENYELESAIAN DAN PENGURUSAN TENAGA

Kecekapan Tenaga

Di TNB Energy Services, kami membantu anda untuk mencapai sistem tenaga yang berhemat dan boleh dipercayai.

Kontrak Prestasi Tenaga

Nikmati penjimatan tenaga dengan Kontrak Prestasi Tenaga kami.

Kajian Sistem Janakuasa

Kami menjalankan kajian tentang rangkaian dan mengesyorkan penyelesaian yang optimum bagi kelancaran operasi.

Pembetulan Faktor Kuasa

Faktor kuasa yang tinggi akan membantu perniagaan anda untuk mencapai penggunaan elektrik yang lebih cekap.

Servis Kualiti Kuasa

Kualiti kuasa yang baik adalah penting bagi mengoptimumkan operasi perniagaan anda.

Penyelesaian Kualiti Kuasa

Penyelesaian Kualiti Kuasa diperlukan untuk peralatan bagi mengatasi sebarang lendutan voltan.

Pengurusan Fasiliti

Kami membantu dalam menyelenggara bangunan anda supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

RAKAN STRATEGIK ANDA UNTUK MASA DEPAN YANG LESTARI

TNBES menawarkan perkhidmatan kejuruteraan, perundingan dan pengurusan projek yang tersuai untuk loji janakuasa bagi membantu anda mencapai penjimatan kos tenaga serta menghasilkan produk yang kompetitif dengan persekitaran yang lebih hijau.

Group-1352.png

EPCC

Daripada merancang hingga pemasangan, kami menyediakan penyelesaian tersuai bagi memenuhi semua keperluan tenaga anda.

Ketahui lebih lanjut
Operation & Maintenance

Operasi & Penyelenggaraan

Jimatkan masa anda dan biarkan kami yang menguruskan perincian operasi dan penyelenggaraan kemudahan anda.

Ketahui lebih lanjut

Selangkah menuju perkhidmatan tenaga yang lebih hijau

Hubungi kami dan wakil khidmat pelanggan kami akan melayani anda dengan segera.

Servis Kecekapan Tenaga

Audit Tenaga ialah pencarian sistematik untuk peluang penjimatan tenaga dalam premis. Melalui audit tenaga, TNBES dapat menentukan corak penggunaan tenaga dalam premis dan mengenal pasti peluang penjimatan tenaga. Pengurus tenaga kami yang bertauliah akan menjalankan analisis secara terperinci, menyediakan laporan yang  komprehensif dan mencadangkan inisiatif kecekapan tenaga. Audit Tenaga kami dijalankan melalui Audit Gred Pelaburan (IGA) yang merupakan analisis komprehensif mengenai potensi peningkatan kecekapan tenaga, menumpukan kebimbangan kewangan dan pulangan pelaburan (ROI).

Kami juga menyediakan perkhidmatan Pengurus Tenaga Elektrik Berdaftar (Registered Electrical Energy Manager atau REEM) untuk kecekapan tenaga yang optimum. Dapatkan perundingan pakar daripada pengurus tenaga bertauliah dalaman kami mengenai penggunaan tenaga dan pematuhan kepada peraturan di Malaysia. Objektif kami adalah untuk membantu anda mengelakkan sebarang penalti dengan membantu dalam penyediaan laporan penggunaan tenaga kepada Suruhanjaya Tenaga, serta memberikan nasihat penjimatan tenaga untuk pemilik bangunan yang berada di bawah peraturan tersebut.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Kontrak Prestasi Tenaga

Kontrak Prestasi Tenaga (EPC) ialah sebuah model di mana Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCo) menawarkan perkhidmatan penjimatan tenaga di hartanah pelanggan. Model ini menjaminkan penjimatan untuk tempoh masa yang ditetapkan sebagai pertukaran untuk bayaran daripada penjimatan kos tenaga yang dinikmati pelanggan. EPC menjanjikan penyelenggaraan tanpa kerumitan dan menjaminkan penjimatan untuk pemilik bangunan.  

Pemilik boleh mencapai penjimatan tanpa sebarang kos pendahuluan dengan membuat pembayaran kepada ESCo daripada penjimatan yang dijana dengan melaksanakan inisiatif Kecekapan Tenaga yang berkenaan. Nisbah perkongsian kami akan berjalan sepanjang tempoh kontrak tertentu, semuanya tanpa menggunakan sebarang perbelanjaan modal (CAPEX). Selepas kontrak tamat, 100% daripada penjimatan tenaga akan diagihkan kepada pemilik.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Kajian Sistem Janakuasa

Sistem pengagihan elektrik yang berfungsi secara optimum adalah penting untuk bekalan kuasa yang boleh dipercayai. Kajian Sistem Kuasa (PSS) ialah analisis dan penyiasatan kejuruteraan elektrik. PSS digunakan untuk menganalisis tindak balas sistem kuasa kepada peristiwa di bawah situasi statik, kerosakan atau dinamik.

Penyelesaian kami adalah untuk memastikan bahawa setiap komponen elektrik yang membentuk rangkaian elektrik boleh beroperasi dengan selamat dan boleh dipercayai dalam keadaan normal dan abnormal yang terjamin. Beberapa kepakaran yang ditawarkan oleh pasukan kami termasuk kajian impak sistem sumber Tenaga Diperbaharui, Kajian Operasi untuk rangkaian penghantaran atau pengedaran, dan lain-lain kajian dan penyiasatan rangkaian.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Pembetulan Faktor Kuasa

Faktor Kuasa (PF) menunjukkan kecekapan penggunaan elektrik. PF yang tinggi bermakna kerugian yang rendah dalam sistem dan begitu juga sebaliknya. Untuk mencapai prestasi yang optimum, pengguna elektrik Komersial dan Industri Voltan Rendah dan Sederhana (33kV dan ke bawah) perlu mengekalkan PF melebihi 0.85. Seterusnya, pengguna elektrik Komersial dan Perindustrian Voltan Tinggi (132kV dan ke atas) perlu mengekalkan PF melebihi 0.9.

Jika Faktor Kuasa tidak dikekalkan pada tahap yang diperlukan, Surcaj Faktor Kuasa akan berlaku. Lebih rendah nilai PF, lebih tinggi surcaj, sekali gus menyebabkan bil elektrik yang lebih tinggi. Kami menyediakan perundingan dan penyelesaian untuk meningkatkan tahap Faktor Kuasa anda dan mengelakkan surcaj di premis anda dengan teknologi yang boleh dipercayai dan pematuhan tatacara piawai pemasangan elektrik.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Servis Kualiti Kuasa

Isu Kualiti Kuasa (PQ) boleh ditakrifkan sebagai sebarang masalah yang timbul dalam bentuk sisihan voltan, arus dan frekuensi yang mengakibatkan kegagalan atau salah pengendalian peralatan pelanggan.

Di Malaysia, kebanyakan isu PQ adalah berkaitan dengan Lendutan Voltan (juga dikenali sebagai Turunan Voltan), yang mengakibatkan kerugian peluang dan produk. Sebagai ‘cabang PQ TNB’, kami telah membantu lebih daripada 200 pelanggan di Malaysia mengenal pasti kelemahan dan litar sensitif yang perlu ditangani. Kami memiliki pengalaman luas dalam penggunaan Industrial Power Corruptor (IPC) yang boleh membantu pelanggan melindungi peralatan mereka mengikut piawaian MS IEC 61000-4-11/34 atau SEMI F47.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Penyelesaian Kualiti Kuasa

Penyelesaian Kualiti Kuasa (PQ) diperlukan untuk membolehkan peralatan mengharungi peristiwa lendut voltan. Peralatan ini kebanyakannya menggunakan teknologi ultra-kapasitor yang menawarkan jadual tanpa penyelenggaraan kepada pelanggan. TNBES telah bekerjasama dengan beberapa pengeluar pemampas lendut voltan untuk menyepadukan peralatan ini kepada pelanggan. Ujian perjalanan percuma juga akan diberikan semasa pemasangan untuk membuktikan kefungsian pemampas.

Pada masa ini TNBES menyediakan dua pilihan untuk penyelesaian PQ. Pertama ialah pilihan Pembelian Langsung, di mana pelanggan membayar sepenuhnya apabila peralatan telah dihantar, diuji dan ditauliahkan dengan jayanya. Pilihan kedua ialah Pajakan di mana pelanggan tidak perlu membayar pendahuluan. TNBES akan menyediakan perbelanjaan modal untuk penyelesaian PQ dan pelanggan hanya perlu membayar harga pajakan bulanan mengikut kontrak yang dipersetujui antara kedua-dua pihak.

Ingin ketahui lebih lanjut?

Integrated Facility Management (IFM)

At TNBES, we have competency in the Integrated Facility Management services. Facilities that are well-managed will enhance businesses by operate more effectively and efficiently. By managing and optimizing your building’s operation, this allows you to reduce your operational expenses and smoothen your daily operations that aligns with the Environmental, Social, and Governance (ESG) Goals. With a proper Planned Preventative Maintenance (PPM) execution, it can reduce the breakdown frequency of your facilities so that your business operation flows smoothly.

Interested to know more?

Pengurusan Fasiliti

Di TNBES, kami mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan Pengurusan Fasiliti. Kemudahan yang diurus dengan baik dapat meningkatkan taraf perniagaan melalui operasi yang lebih berkesan dan cekap. Dengan mengurus dan mengoptimumkan operasi bangunan, ini dapat mengurangkan perbelanjaan dan melancarkan operasi harian anda sejajar dengan matlamat Persekitaran , Sosio dan Tadbir-urus (ESG). Dengan perlaksanaan pencegahan penyelenggaraan yang terancang, ia dapat mengurangkan kekerapan kerosakan kemudahan supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

Interested to know more?