KETERANGAN PROJEK

Operasi & Penyelenggaraan Stesen Solar Hibrid

Ringkasan Projek

Butiran Projek

Jumlah

24 SHS

Tarikh Penyempurnaan

May 20, 2021

Pemilik Projek

Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB)

Peranan TNBES

Operasi & Penyelenggaraan

Project Performance

Sehingga Mei 2021

•Dirancang:

10%

Dilaksanakan:

90%

90%

Selesai

Skop Kerja

  • Operasi - Memastikan sistem berada dalam keadaan baik dan menyediakan bekalan elektrik tanpa gangguan kepada pengguna.
  • Penyelenggaraan - Menjalankan pemeriksaan rutin di tapak serta penyelenggaraan pencegahan & ramalan termasuk pemeriksaan visual, kefungsian, data profil (peristiwa) untuk Sistem Penyongsang, Sistem Bateri, Sistem PV Solar, Sistem Penjana Diesel.
  • Penyelesaian masalah - Bertindak balas dalam tempoh 24 jam. Mengerahkan pasukan teknikal untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah apabila menerima sebarang laporan kerosakan.
  • Alat ganti - TNBES mestilah menyimpan inventori alat ganti yang kritikal dan paling kerap digunakan. Alat ganti lain hendaklah dibeli apabila diperlukan.

Selangkah menuju perkhidmatan tenaga yang lebih hijau

Hubungi kami dan wakil khidmat pelanggan kami akan melayani anda dengan segera.

Pengurusan Fasiliti

Di TNBES, kami mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan Pengurusan Fasiliti. Kemudahan yang diurus dengan baik dapat meningkatkan taraf perniagaan melalui operasi yang lebih berkesan dan cekap. Dengan mengurus dan mengoptimumkan operasi bangunan, ini dapat mengurangkan perbelanjaan dan melancarkan operasi harian anda sejajar dengan matlamat Persekitaran , Sosio dan Tadbir-urus (ESG). Dengan perlaksanaan pencegahan penyelenggaraan yang terancang, ia dapat mengurangkan kekerapan kerosakan kemudahan supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

Interested to know more?