BEROPERASI
SECARA LESTARI

KesedaranTenaga yang Boleh DiperbaharuiKecekapan TenagaPengangkutan AlternatifPendigitalanPengurusan Sisa

Mencapai Kesedaran Alam Sekitar

Keadaan iklim dunia kini telah membangkitkan keperluan untuk memupuk kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan orang ramai. TNBES berharap dapat meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia mengenai kelestarian dan inisiatif hijau, sekali gus merangsang mobilisasi kendiri dan tindakan dalam komuniti. TNBES kini memberi tumpuan kepada inisiatif ini:

Laporan Kelestarian TNBES

Jawatankuasa Kelestarian

Alternatif Lestari untuk Tenaga

Tenaga boleh diperbaharui menyediakan bekalan kuasa yang boleh dipercayai dan membantu memulihara sumber asli negara. TNBES komited terhadap perbadanan dan pelaksanaan tenaga boleh diperbaharui (TBB) di Malaysia. Kami menyasarkan untuk membina lebih banyak loji TBB yang dapat melaksanakan strategi TNB berkaitan peta jalan penyahkarbonan melalui pelaksanaan langkah berikut:

Pengendalian dan Penyelenggaraan Loji Kuasa Tenaga Boleh Diperbaharui


Pantau dan kawal pengurangan karbon

Mencapai Penjimatan Tenaga, Mengurangkan Perbelanjaan

Sebagai Pengurus Tenaga Berdaftar di bawah Pengurusan Cekap Peraturan Tenaga Elektrik (EMEER) 2008, percayalah pasukan pakar kami untuk memahami penggunaan tenaga anda, mengenal pasti peluang penjimatan tenaga dan mengesyorkan langkah penambahbaikan. Kami berharap dapat mengembangkan lagi Kecekapan Tenaga di Malaysia melalui inisiatif berikut:
Pembekal perkhidmatan untuk Kecekapan Tenaga
Aplikasi Maevi

Alternatif Mobiliti Pintar

TNBES sedang berusaha untuk mengembangkan lagi potensi perniagaan pengecasan EV dan mana-mana perniagaan yang berkaitan dengan mobiliti pintar dengan melaksanakan Program Perkongsian Kereta EV. Program Perkongsian Kereta EV menggunakan kereta elektrik, sekali gus mengurangkan pergantungan kepada petrol dan menggalakkan tenaga hijau.

Jejak Penggunaan Kereta elektrik (COMOS)

Kawal penggunaan petrol

Galakkan
perkongsian kereta

Melaksanakan Transformasi Digital

Kami menyasar untuk mengurangkan penggunaan kertas sebagai salah satu inisiatif kelestarian yang dijalankan oleh TNBES. Teknologi yang semakin berkembang maju membolehkan kita untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kertas dalam urusan seharian. TNBES sedang mengambil langkah untuk mendigitalkan lebih banyak proses di samping memantau penggunaan kertas semasa.
Mesyuarat lembaga tanpa kertas
Penjejak surat
Tandatangan digital untuk memorandum

Memelihara Alam Sekitar untuk Masa Depan

Pengurusan sisa adalah aspek yang penting dalam menjamin kelestarian. Melupuskan atau mengitar semula sisa dengan selamat, bertanggungjawab dan beretika dapat mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. TNBES akan memastikan prosedur pengurusan sisa dijalankan secara teratur.

Menambah bilangan tong sampah Penggunaan Semula, Kitar Semula dan Pengurangan

Bekalkan kakitangan dengan alat buangan kitar semula

Mencapai Kesedaran Alam Sekitar

Keadaan iklim dunia kini telah membangkitkan keperluan untuk memupuk kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan orang ramai. TNBES berharap dapat meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia mengenai kelestarian dan inisiatif hijau, sekali gus merangsang mobilisasi kendiri dan tindakan dalam komuniti. TNBES kini memberi tumpuan kepada inisiatif ini:
Laporan Kelestarian TNB
Jawatankuasa Kelestarian

Alternatif Mampan untuk Tenaga

Tenaga boleh diperbaharui menyediakan bekalan kuasa yang boleh dipercayai dan membantu memulihara sumber asli negara. TNBES komited terhadap perbadanan dan pelaksanaan tenaga boleh diperbaharui (TBB) di Malaysia. Kami menyasarkan untuk membina lebih banyak loji TBB yang dapat melaksanakan strategi TNB berkaitan peta jalan penyahkarbonan melalui pelaksanaan perkara berikut:
Pengendalian dan Penyelenggaraan Loji Kuasa Tenaga Boleh Diperbaharui
Pantau dan kawal pengurangan karbon

Mencapai Penjimatan Tenaga, Mengurangkan Perbelanjaan

Sebagai Pengurus Tenaga Berdaftar di bawah Pengurusan Cekap Peraturan Tenaga Elektrik (EMEER) 2008, percayalah pasukan pakar kami untuk memahami penggunaan tenaga anda, mengenal pasti peluang penjimatan tenaga dan mengesyorkan langkah penambahbaikan. Kami berharap dapat mengembangkan lagi Kecekapan Tenaga di Malaysia melalui inisiatif berikut:
Pembekal perkhidmatan untuk Kecekapan Tenaga
Aplikasi Maevi

Mobiliti Alternatif Pintar

TNBES sedang berusaha untuk mengembangkan lagi potensi perniagaan pengecasan EV dan mana-mana perniagaan yang berkaitan dengan mobiliti pintar dengan melaksanakan Program Perkongsian Kereta EV. Program Perkongsian Kereta EV menggunakan kereta elektrik, sekali gus mengurangkan pergantungan kepada petrol dan menggalakkan tenaga hijau.
Jejak Penggunaan Kereta elektrik (COMOS)
Kawal penggunaan petrol
Galakkan perkongsian kereta

Melaksanakan Transformasi Digital

Kami menyasar untuk mengurangkan penggunaan kertas sebagai salah satu inisiatif kelestarian yang dijalankan oleh TNBES. Teknologi yang semakin berkembang maju membolehkan kita untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kertas dalam urusan seharian. TNBES sedang mengambil langkah untuk mendigitalkan lebih banyak proses di samping memantau penggunaan kertas semasa.
Mesyuarat lembaga tanpa kertas
Penjejak surat
Tandatangan digital untuk memorandum

Memelihara Alam Sekitar Untuk Masa Depan

Pengurusan sisa adalah aspek yang penting dalam menjamin kelestarian. Melupuskan atau mengitar semula sisa dengan selamat, bertanggungjawab dan beretika dapat mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. TNBES akan memastikan prosedur pengurusan sisa dijalankan secara teratur.
Menambah bilangan tong sampah Penggunaan Semula, Kitar Semula dan Pengurangan
Bekalkan kakitangan dengan alat buangan kitar semula

Pengurusan Fasiliti

Di TNBES, kami mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan Pengurusan Fasiliti. Kemudahan yang diurus dengan baik dapat meningkatkan taraf perniagaan melalui operasi yang lebih berkesan dan cekap. Dengan mengurus dan mengoptimumkan operasi bangunan, ini dapat mengurangkan perbelanjaan dan melancarkan operasi harian anda sejajar dengan matlamat Persekitaran , Sosio dan Tadbir-urus (ESG). Dengan perlaksanaan pencegahan penyelenggaraan yang terancang, ia dapat mengurangkan kekerapan kerosakan kemudahan supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

Interested to know more?