PORTFOLIO

MELAKAR KEMBALI KELESTARIAN,
SATU PROJEK PADA SATU MASA

Terokai projek-projek kami untuk melihat dedikasi kami dalam menyediakan elektrifikasi lestari yang lebih baik serta mengukuhkan perkhidmatan tenaga di seluruh Malaysia.

Kontrak Besar Automasi Pengedaran (DALCO)

Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) Sambungan Talian Grid Semenanjung Malaysia tahun 2022

Pengurusan Fasiliti

Di TNBES, kami mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan Pengurusan Fasiliti. Kemudahan yang diurus dengan baik dapat meningkatkan taraf perniagaan melalui operasi yang lebih berkesan dan cekap. Dengan mengurus dan mengoptimumkan operasi bangunan, ini dapat mengurangkan perbelanjaan dan melancarkan operasi harian anda sejajar dengan matlamat Persekitaran , Sosio dan Tadbir-urus (ESG). Dengan perlaksanaan pencegahan penyelenggaraan yang terancang, ia dapat mengurangkan kekerapan kerosakan kemudahan supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

Interested to know more?